Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
Documente publice

Integritate

Plan de Integritate Vezi detalii

FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII CIDS Vezi detalii

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii CIDS Vezi detalii

Rapoarte conform OUG 109/2011

Raportul auditorului independent - exercitiul financiar 2023 Vezi detalii

Situatii financiare exercitiu financiar 2023 Vezi detalii

Raportul administratorilor 2023 Vezi detalii

Raportul administratorilor Vezi detalii

Raport Audit 2022 Vezi detalii

Situati financiare - 2022 Vezi detalii

Situati financiare - 2021 Vezi detalii

Declaratie 2021 - S1001 Vezi detalii

Raport Audit Extern 2021 Vezi detalii

Raport Audit Extern 2020 Vezi detalii

Raport Audit Extern 2019 Vezi detalii

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 Vezi detalii

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 Vezi detalii

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 Vezi detalii

Declaratie Inactivitate 2018 Vezi detalii

Balanta 2019 Vezi detalii

Bilant 2019 Vezi detalii

Flux trezorerie si capital 2019 Vezi detalii

Note explicative 2019 Vezi detalii

Raport Auditor 2019 Vezi detalii

Balanta 2020 Vezi detalii

Bilant 2020 Vezi detalii

Flux Trezorerie si capital 2020 Vezi detalii

Note explicative 2020 Vezi detalii

Balanta 2021 Vezi detalii

Bilant 2021 Vezi detalii

Flux Trezorerie si capital 2021 Vezi detalii

Raport auditor 2021 Vezi detalii

Hotărâri H.C.L.
Hotărâri A.G.A.

Hotărâri H.C.L.

2021

Hotărârea Consiliului Local nr.235 din 22.12.2021 pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societații pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr.107 din 20.05.2021 pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societații pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 25.02.2021 privind aprobarea achiziționării de către COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2021 privind reducerea capitalului social al societății Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. Vezi detalii

2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.și Notă rectificare HCL 294/2020 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 263 din 17.09.2020 privind eliberarea terenului situat în șos. București-Târgoviște nr.10, Sector 1, prin demolarea construcțiilor existente pe acest teren cu destinația complex social de servicii străulești, relocarea lăcașului de cult existent, precum și construirea unui nou lăcaș de cult Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata totala de 2837,04 mp, conform Cartii funciare nr. identificat cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea executarii consolidarii, reabiliitarii, functionalizarii si modernizarii imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr.12-14, Sector1, Bucuresti Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului Unitatii individuale in suprafata de 595,48 mp, conform Cartii funciare nr. identificata cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea efectuarii consolidarii si modernizarii imobilului situat in Soseaua Cotroceni nr.9, Sector 6, Bucuresti Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata de 5269 mp, identificat cu Nr. Cadastral si constructia S+P+3E, suprafata construita la sol de 2667 mp, avand Nr. Cadastral conform Cartii funciare nr. si asigurarea conditiilor in vederea consolidarii, modernizarii sl restaurarii imobilului situat in Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr. 4, sector 1, Bucuresti - Teatru de Vara "Nicolae Balcescu" Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 30.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Proiectare si executie Spital de urgenta categoria IA ,,Sfantul Vasile cel Mare" din Sos.Bucuresti-Targoviste nr. 10 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 24.06.2020 pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Sector 1 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 28.05.2020 privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 29.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 28.02.2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. Vezi detalii

2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 19.12.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de urgență categoria IA Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărâri A.G.A.

2024

Hotarâre nr. 4 din 22.025.2024 Vezi detalii

Hotarâre nr. 3 din 22.005.2024 Vezi detalii

Hotarâre nr. 2 din 15.02.2024 Vezi detalii

Hotarâre nr. 1 din 02.02.2024 Vezi detalii

2023

Hotarâre nr. 14 din 12.10.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 13 din 12.10.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 12 din 07.08.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 11 din 07.08.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 10 din 07.08.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 9 din 30.05.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 8 din 29.05.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 7 din 22.05.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 6 din 22.05.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 5 din 10.04.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 4 din 15.02.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 3 din 15.02.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 2 din 15.02.2023 Vezi detalii

Hotarâre nr. 1 din 02.02.2023 Vezi detalii

2022

Hotarâre nr. 17 din 05.10.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 16 din 05.08.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 15 din 05.08.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 14 din 05.08.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 13 din 05.08.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 12 din 05.08.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 11 din 15.05.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 10 din 12.05.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 9 din 12.05.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 8 din 28.04.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 7 din 14.04.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 6 din 17.03.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 5 din 17.03.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 4 din 07.03.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 3 din 07.03.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 2 din 21.01.2022 Vezi detalii

Hotarâre nr. 1 din 06.01.2022 Vezi detalii

2021

Hotarâre nr. 10 din 16.11.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 9 din 06.10.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 8 din 23.08.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 7 din 19.07.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 6 din 11.06.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 5 din 31.05.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 4 din 16.04.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 209 din 01.03.2021 Vezi detalii

Hotarâre nr. 162 din 16.02.2021 Vezi detalii

2020

Hotarâre nr. 13 din 17.12.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 12 din 08.09.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 11 din 29.07.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 10 din 15.07.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 9 din 15.07.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 8 din 15.05.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 8 din 15.05.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 7 din 26.02.2020 Vezi detalii

Hotarâre nr. 6 bis din 20.02.2020 Vezi detalii

2019

Hotarâre nr. 6 din 26.07.2019 Vezi detalii

Hotarâre nr. 5 din 08.05.2019 Vezi detalii

Hotarâre nr. 4 din 12.03.2019 Vezi detalii

Hotarâre nr. 3 bis din 19.04.2019 Vezi detalii

Hotarâre nr. 3 din 22.02.2019 Vezi detalii

Hotarâre nr. 2 din 01.02.2019 Vezi detalii

Hotărâre privind desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

2018

Hotarâre nr. 1 din 17.12.2018 Vezi detalii

Documente înființare

Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.și Notă rectificare HCL 294/2020 Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 29.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. Vezi detalii

Hotarâre privind înființarea Companiei Vezi detalii

Actul Constitutiv al Companiei de Investitii si Dezvoltare Sector 1 Vezi detalii