Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrul de Vară “Nicolae Bălcescu”

Primăria Sectorului 1, prin Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, consolidează, modernizează și restaurează imobilul Teatrul de Vară “Nicolae Bălcescu”.

Imobilul este situat în cadrul Parcului Bazilescu, amplasat pe strada Olteniei, nr. 4, Sector 1, București.

Descriere imobil:

* Clădirea a fost construită în anul 1953 după planurile arhitecților Paul Emil Miclescu, Dan Virgil Marinescu (coautor), Victor Aslan și Paul Bortnowski (colaborator). Inaugurarea a avut loc în același an, cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților organizat la București. Funcțiunea inițială a clădirii fiind cea de teatru de vară, amplasat în aer liber, cu amenajări specifice desfasurării de spectacole, concerte și piese de teatru.

* În prezent imobilul se află într-o stare avansată de degradare, a fost scos din uz, abandonat, iar accesul a fost interzis publicului.

* Obiectivul general al investiției este acela de a reda clădirea circuitului public în condiții de siguranță, de a moderniza clădirea și de a revitaliza zona. Teatrul de Vară a fost gândit și proiectat ca un amfiteatru în aer liber și va fi utilizat ca un spațiu de evenimente în aer liber. Prin revitalizarea acestui imobil, se va oferi orașului un spațiu pentru desfășurarea spectacolelor de dimensiune medie, ce poate găzdui un public de aproximativ 1550 de persoane (concerte, festivaluri, spectacole de varietăți, film și teatru).

* Pe lânga actul artistic, se vor desfășura vernisaje, lansări de carți și albume, mici festivaluri de muzică și film, astfel de evenimente fiind benefice atât cartierului Bucureștii Noi, cât și locuitorilor din restul Sectorului 1.

Actiuni realizate:

• Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sectorul 1 SA a preluat pe bază de Proces Verbal de la Direcția de Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1, obiectivul de investiții – Teatrul de Vară – Nicolae Bălcescu in data de 12.03.2021.

• La începutul lunii aprilie 2021 a fost demarată prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții Teatrul de vară „Nicolae Bălcescu”.

Durata proiectării este de 6 luni și cea a execuției 24 de luni.