Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.(CIDS) este o societate pe acțiuni, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Principalul obiect de activitate îl reprezintă “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“.