Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrul de Vară “Nicolae Bălcescu”

Primăria Sectorului 1, prin Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA, consolidează, modernizează și restaurează imobilul Teatrul de Vară “Nicolae Bălcescu”.

Imobilul este situat în cadrul Parcului Bazilescu, amplasat pe strada Olteniei, nr. 4, Sector 1, București.

Descriere imobil:

* Clădirea a fost construită în anul 1953 după planurile arhitecților Paul Emil Miclescu, Dan Virgil Marinescu (coautor), Victor Aslan și Paul Bortnowski (colaborator). Inaugurarea a avut loc în același an, cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților organizat la București. Funcțiunea inițială a clădirii fiind cea de teatru de vară, amplasat în aer liber, cu amenajări specifice desfasurării de spectacole, concerte și piese de teatru.

* În prezent imobilul se află într-o stare avansată de degradare, a fost scos din uz, abandonat, iar accesul a fost interzis publicului.

* Obiectivul general al investiției este acela de a reda clădirea circuitului public în condiții de siguranță, de a moderniza clădirea și de a revitaliza zona. Teatrul de Vară a fost gândit și proiectat ca un amfiteatru în aer liber și va fi utilizat ca un spațiu de evenimente în aer liber. Prin revitalizarea acestui imobil, se va oferi orașului un spațiu pentru desfășurarea spectacolelor de dimensiune medie, ce poate găzdui un public de aproximativ 1550 de persoane (concerte, festivaluri, spectacole de varietăți, film și teatru).

* Pe lânga actul artistic, se vor desfășura vernisaje, lansări de carți și albume, mici festivaluri de muzică și film, astfel de evenimente fiind benefice atât cartierului Bucureștii Noi, cât și locuitorilor din restul Sectorului 1.

Actiuni realizate:

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sectorul 1 SA a preluat pe bază de Proces Verbal de la Direcția de Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1, obiectivul de investiții – Teatrul de Vară – Nicolae Bălcescu in data de 12.03.2021.

În luna mai 2021 (18.05) a fost încărcată în SICAP licitația pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrului de Vară “Nicolae Bălcescu.

În luna iulie 2021, Comisia de evaluare, în urma analizarii ofertelor a desemnat câștigătorul

În luna august 2021 a fost semnat contractul pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrului de Vară “Nicolae Bălcescu”

Cîștigătorului, are termen de 6 luni pentru executarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire

Următoarea etapă va fi întocmirea Referatului de Necesitate și al Caietului de Sarcini pentru execuția lucrărilor de consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrului de Vară “Nicolae Bălcescu”, publicarea licitației în SICAP și desemnarea unui câștigător.

Câștigătorul va avea la dispoziție 24 de luni pentru execuția lucrărilor de consolidare, modernizare și restaurare