Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru Teatrul Excelsior "Masca"

Primăria Sectorului 1, prin Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 SA, modernizează, restaureză si eficientizează energetic Teatrul Excelsior "Masca".

Descriere imobil:

Construită în anul 1953

Pe vremuri clădirea era cunoscută sub numele de “Casa de cultură Înfrăţirea între popoare”.

În prezent imobilul se află într-o stare avansată de degradare generată de lipsa utilizării și a mentenanței;

Sunt necesare intervenții pentru aducerea construcției la noile exigențe legislative privind siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, accesibilitate, igienă, mediu etc.

Actiuni realizate:

În luna iulie 2021 Compania de Investitii a preluat pe bază de protocol de la Primăria Sectorului 1 imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi, nr. 66, Sector 1, București (Teatrul Excelsior) cf. Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 126/24.06.2021, în vederea modernizării, restaurării si eficientizării energetice.

A fost elaborat Caietul de sarcini pentru achiziția de Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sectorul 1, București (Teatrul Excelsior)”.

Procedura de achiziție a fost publicată în SICAP în luna august 2021.

Termentul de execuție pentru proiectare și obținerea autorizației de construire va fi de 6 luni de la semnarea contractului.

Următoarea etapă va fi întocmirea Referatului de Necesitate și al Caietului de Sarcini pentru execuția lucrărilor de modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sectorul 1, București (Teatrul Excelsior)” și publicarea procedurii de achiziție în SICAP.

Câștigătorul desemnat va avea la dispoziție 24 de luni pentru execuția lucrărilor de modernizare, restaurare și eficientizare energetică